บ้านไม้ รีสอร์ท ประแสร์

บริการห้องประชุม สัมมนา จัดเลี้ยง ขนาดใหญ่ สามารถจุ ได้ถึง 120 ท่าน BaanMai Resort Prasea: บ้านไม้ รีสอร์ท ระยอง

            จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ : Walk Rally   ความเหมาะสมของพื้นที่ในการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่   ฐานกิจกรรมเฉพาะวอล์คแรลลี่ : Walk Rally ภายในโรงแรมรีสอร์ท  ฐานกิจกรรม อื่นๆ ที่ปรับใช้กับ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ได้    ห้องประชุมสัมมนา พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน   ห้องสัมมนา สำหรับละลายพฤติกรรมและเตรียมทีมกิจกรรมวอล์คแรลลี่    ขนาด หรือ ความจุสูงสุด ของห้องสัมมนา ที่จุได้มากที่สุด              

อัตราค่าบริการ ห้องละ 6,000 บาทพร้อมกาแฟ น้ำดื่ม เครื่องเสียง

สอบถามเพิ่มเติม โทร:099-1030029

                        BaanMai Resort Rayong : บ้านไม้ รีสอร์ท ประแส                        

 

 

ค้นหาบทความ